Säätiö- ja yhdistysoikeus tarjoavat mahdollisuuden vaikuttamiseen

Yhdistys on lähestulkoon jokaiselle tuttu termi. Yhdistys perustetaan jonkin ryhmän tai yhteisön tavoitteita varten. Se ei saa olla millään tapaa yhteiskunnallisesti vahingollinen. Yhdistys voi olla vaikkapa opiskelijayhdistys tai salsatanssia harrastavien yhdistys. Yhdistys ei saa tavoitella taloudellista voittoa. Säätiö puolestaan on monelle jo hieman vieraampi termi. Sillä on kuitenkin yhdistyksen tavoin oltava hyödyllinen tarkoitus ja se tukee tai harjoittaa tätä tarkoitusta edistävää toimintaa. Mutta toisin kuin yhdistys, säätiö saa kerätä varoja. Säätiöiden varat suunnataan kohderyhmiä hyödyttäviin hankkeisiin tai niiden toimintaan. Molempia toimintamuotoja varten on Suomessa olemassa oma lakinsa, jonka tulkinta on usein vaikeaa, ja siksi moni turvautuukin asiantuntija-apuun yhdistystä tai säätiötä perustaessaan. Yhdistys ja säätiö ovat oikeushenkilöitä. Yhdistykset kuuluvat yhdistysrekisteriin ja säätiöt säätiörekisteriin.

Lähtökohdat

Säätiö- ja yhdistysoikeus niputetaan usein yhdeksi termiksi, vaikka laissa nämä molemmat on erotettu toisistaan. Tämä johtuu siitä, että molemmat ovat pitkälle vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa ja molemmissa toimintamuodoissa on joitakin samanlaisuuksia. Sekä säätiötä että yhdistystä perustettaessa on ensin pidettävä perustamiskokous. Tässä kokouksessa valitaan hallitus, joka on molemmissa toimintamuodoissa toimeenpaneva elin. Molemmissa toimintamuodoissa on tehtävä kirjanpito ja hoidettava vuosittainen tilintarkastus. Molemmat toimintamuodot ovat taloudellista voittoa tavoittelemattomia sillä poikkeuksella, että säätiön keräämät tuotot jaetaan aina tilikauden aikana sen periaatteiden mukaisesti varoja tarvitseville kohderyhmille.

Asiantuntijapalvelut

Sekä säätiöiden että yhdistysten perustamista ja toimintaa ohjaa niin sanottu säätiö- ja yhdistysoikeus. Koska lakiin perustuvat asiat saattavat olla monille maallikoille vieraita asioita ja koska molemmat organisaatiot ovat oikeushenkilöitä, on kaikissa epäselvyyksissä viisasta ottaa yhteyttä lakiasioiden tuntijaan.

Henkilöiden, jotka on valittu säätiön tai yhdistyksen hallitukseen, tulee tietää perusasioita hallituksen toiminnasta ja sitä säätelevästä laista. Mutta usein tulee vastaan kysymyksiä, joihin ei löydy suoraan helppoa vastausta. Tällöin on hyvä ottaa yhteyttä lakia tuntevaan juristiin, joka löytää kulloiseenkin tilanteeseen sellaisen ratkaisun, että yhdistyksen tai säätiön päätöksenteko tai toiminta ei riko lakia.

Koska lait uudistuvat aika ajoin, harva maallikko kykenee pysymään ajan tasalla koko ajan. Tätä varten on olemassa säätiö- ja yhdistysoikeuden palvelut, jotka tarjoavat ajantasaista ja asiantuntevaa juridista apua.
Säätiö- ja yhdistysoikeuden palvelut meiltä: Asianajotoimisto Ulrika Larpes Consulting Oytag:
320 sanat

minusta

Laki ABC -blogi Tervetuloa lukemaan blogia Suomen lain kiehtovasta maailmasta! Tässä blogissa syvennymme juridiikan kiehtovaan maailmaan ja selvitämme, mitä lakimiehet tekevät ja miten he voivat mahdollisesti auttaa sinua monissa hankalissa tilanteissa, joita tulee elämänvarrella vastaan. Blogimme tarkoituksena on antaa neuvoja yksityishenkilöiden kohtaamiin käytännön ongelmiin ja vastata joihinkin yritysjuridiikkaa koskeviin kysymyksiin. Asianajajan työ on monipuolista, eikä yksikään päivä ole samanlainen. Asianajaja voi työskennellä monissa eri paikoissa, esimerkiksi eri yrityksissä, oikeuslaitoksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Asianajajat ovat yleensä erikoistuneet tiettyyn alaan, kuten perintöoikeuteen, perheoikeuteen, rikosoikeuteen tai yritysoikeuteen. Blogistamme löydät artikkeleita ja käytännön neuvoja yleisimmistä oikeudenaloista. Tavoitteenamme on tarjota helposti saatavilla olevaa tietoa matalalla kynnyksellä kerrothan myös omista kokemuksistasi kommenttiosiossa!

Haku

Kategoriat

arkisto

tag