Perunkirjoitus huolehtii että kuolinpesää hoidetaan osakkaiden edun mukaisesti

Perunkirjoituksen tarkoituksena on laatia perintöasiakirjat. Tämä on lakisääteinen velvollisuus, jos vainaja asui kuollessaan vakinaisesti Suomessa. Perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.

Perunkirjoitus on perintöveroilmoitus ja tärkeä osa kuolinpesän selvitystä. Perukirjaan kirjattavia asioita ovat muun muassa kuolinpesän osakkaat sekä vainajan varat ja velat kuolinhetkellä. Kuolinpesä tarvitsee perukirjaa muun muassa omaisuuden myyntiä, sopimusten tekemistä ja perinnönjakoa varten. Perunkirjoitus täytyy toimittaa veroviranomaisille.

Kenen vastuulla on perunkirjoituksen tekeminen ja toimittaminen?

Velvollisuus perunkirjoituksen tekemiseen kuuluu yleensä sille perunkirjan osakkaalle, joka hallinnoi vainajan omaisuutta. Vain täysin oikeus- ja toimintakykyinen henkilö voi olla kelvollinen tekemään selvityksen vainajan omaisuudesta. Esimerkiksi alaikäinen tai rajoitetusti oikeustoimikelpoinen henkilö ei ole kelvollinen toimittamaan perukirjaa. Yleensä tehtävään valitaan henkilö, joka on vainajan viimehetkillä järjestellyt vainajan asioita. Käytännössä sama henkilö on järjestänyt hautajaiset ja maksanut niihin liittyvät laskut kuolinpesästä. Tällainen henkilö on myös vastuussa mahdollisen testamentin tiedoksiannosta ja hänellä on yleensä hyvä tietämys vainajan varoista ja veloista. Perunkirjaan voidaan myös määrätä pesänselvittäjä testamentin toimeenpanoa varten. Jos vainaja on tehnyt testamentin ja nimennyt itse testamentin toimeenpanijan, tämä henkilö vastaa kuolinpesän hoidosta.

Mitä tapahtuu jos perunkirjoitusta ei tehdä?

Perunkirjan toimittamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia. Testamenttivelvollinen kuolinpesänosakas on periaatteessa henkilökohtaisesti vastuussa vainajan veloista, jos hän ei tee perunkirjoitusta määräajassa. Kuolinpesänosakas, joka on vaarantanut velkojan oikeudet antamalla perittävän testamentissa vääriä tietoja tai jättämällä tahallisesti antamatta tietoja, on myös henkilökohtaisesti vastuussa perittävän veloista.

Jos osakas jättää perunkirjoituksen tekemättä, hän vapautuu henkilökohtaisesta vastuusta vain jos hän osoittaa, että hänen menettelynsä, tekonsa tai laiminlyöntinsä ei ole aiheuttanut vahinkoa kuolinpesän hallinnolle. Oikein ja huolellisesti laadittu perunkirjoitus on erittäin tärkeä osa sen varmistamista, että kuolinpesää hoidetaan osakkaiden edun mukaisesti. Hyvin laadittu perunkirjoitus helpottaa myös huomattavasti perinnönjakoa.

Perunkirjoitusta laadittaessa on suositeltavaa kääntyä asianajajan puoleen

Läheisen kuolema käynnistää tapahtumaketjun, jossa omaisten on järjestettävä ja hoidettava vainajan asiat valtavan surun keskellä. Testamentin laatimiseen liittyy monia sudenkuoppia, joten se kannattaa jättää perintöoikeuteen perehtyneen asianajajan tehtäväksi, kuten esimerkiksi Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy.tag:
307 sanat

minusta

Laki ABC -blogi Tervetuloa lukemaan blogia Suomen lain kiehtovasta maailmasta! Tässä blogissa syvennymme juridiikan kiehtovaan maailmaan ja selvitämme, mitä lakimiehet tekevät ja miten he voivat mahdollisesti auttaa sinua monissa hankalissa tilanteissa, joita tulee elämänvarrella vastaan. Blogimme tarkoituksena on antaa neuvoja yksityishenkilöiden kohtaamiin käytännön ongelmiin ja vastata joihinkin yritysjuridiikkaa koskeviin kysymyksiin. Asianajajan työ on monipuolista, eikä yksikään päivä ole samanlainen. Asianajaja voi työskennellä monissa eri paikoissa, esimerkiksi eri yrityksissä, oikeuslaitoksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Asianajajat ovat yleensä erikoistuneet tiettyyn alaan, kuten perintöoikeuteen, perheoikeuteen, rikosoikeuteen tai yritysoikeuteen. Blogistamme löydät artikkeleita ja käytännön neuvoja yleisimmistä oikeudenaloista. Tavoitteenamme on tarjota helposti saatavilla olevaa tietoa matalalla kynnyksellä kerrothan myös omista kokemuksistasi kommenttiosiossa!

Haku

Kategoriat

arkisto

tag